B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä
B2B-myynti.fi
Myy enemmän ja Paremmin
Enemmän B2B-myynnistä

Kannattaako myyjän ryhtyä yrittäjäksi?

5/11/2023
3 minuuttia

Yrittäjäksi ryhtyminen on suuri päätös, koska silloin kannat itse vastuun omasta palkastasi. Myyjän yrittäjäksi ryhtyminen voi kuitenkin olla mahdollisuus kasvattaa tulojaan tavalla, joka ei muuten olisi mahdollista. Myyjälle voidaan maksaa suurempaa komissiota tekemästään myynnistä, koska yrityksen riskit pienenevät. Joissain tilanteissa on kuitenkin järkevää jäädä myös työsuhteeseen yrittämisen sijaan.

Lue lisää artikkelistamme, kannattaako myyjän ryhtyä yrittäjäksi.

Ryhdy yrittäjäksi ja onnistu.

Missä tilanteessa myyjän kannattaa olla yrittäjä?

Myyjän voi olla järkevää lähteä yrittäjäksi sopivassa tilanteessa. Yleensä tilanne tulee vastaan omien kokemuksien, elämäntilanteen, työpaikan tai myytävän tuotteen kohdalla eri aikaan. Mitä parempi myyjä on, luonnollisesti sitä kannattavampaa on lähteä yrittäjäksi.

Yrittäjäksi ryhtyminen on kuitenkin suuri päätös. Myynti on suoraan sidonnainen omaan palkkaan ja mikäli tilanne myynnin kohdalla muuttuu merkittävästi, voi esimerkiksi pohjapalkka lähteä myyjältä pois riskien pienentämiseksi. Myyjän kannattaa pohtia myös, miten paljon hän luottaa työnantajaansa tai itseensä ja siihen, osaako myydä tarpeeksi hyvin saadakseen siitä itselleen riittävästi tuloa.

Uusi työpaikka

Yleistyvänä trendinä työpaikoilla on trendi, missä yritykset palkkaavat pelkkiä yrittäjiä tekemään yrityksen myyntiä. Mikäli tällaiseen on halukas lähtemään, on silloin välttämättömyys lähteä yrittäjäksi.

Yrittäjyys voi tarkoittaa sitä, että teet esimerkiksi toiminimen myyntiä ja laskutat toimeksiantajayritystä tekemästäsi työstä. Näet selkeästi mitä yrittäjyys vaatii ja voit nopeallakin aikavälillä tehdä päätöksiä oman työtilanteesi puolesta tarvittaessa.

Paremmat tulot

Yrittäjyys voi tulla vastaan tarjouksena, missä työnantajasi ehdottaa erilaisia mahdollisuuksia saada korotettua komissiota myynnistä. Työntekijät vaativat tiettyjä vastuita työnantajalta ja siihen vastuun yhteyteen otetaan mukaan työnantajan riski, joka näkyy puolestaan pienempänä palkkana myyjällä.

Kun myyjä toimii yrittäjänä, on riski palkan maksamisesta sekä muista vastuista työnantajalle pienempi. Silloin on luonnollista, että myyjälle voidaan maksaa parempaa komissiota myynnistä. Se vaikuttaa myös olennaisesti myyjän haluun tehdä työtä, koska yrittäjänä on itse vastuussa omasta palkastaan.

Yrittäjänä voit huolehtia enemmän asiakkaista.

Vastuu omiin käsiin

Oletko kyllästynyt siihen, että joku on kokoajan ohjaamassa tai katsomassa selkäsi takana työn tekemistäsi? Silloin voi olla aika perustaa oma yritys ja ottaa ohjat omiin käsiin. Kukaan ei enää tämän jälkeen komenna sinua ja olet täysin vastuussa myynnin toteutumisesta.

Pääset toteuttamaan oman yrityksesi tavoitteita ja tekemään myyntiin tarvittavat toimenpiteet juuri niin suurina, kuin itse tahdot. Voit tehdä työtä valitsemanasi ajankohtana, mihin tahansa kellonaikaan ja tauottaa työn tekemistä, silloin kuin sinulle sopii. Saat juuri sen verran palkkaa, minkä verran olet itse valmis tekemään töitä.

Työpaikan rajoitteet

Mikäli myyjä kokee, että nykyinen työpaikka estää häntä kehittymästä tai hyödyntämästä omaa potentiaaliaan, voi silloin yrittäjyys mahdollistaa kehityksen omassa tahdissa. Pääset tekemään juuri niitä oikeita toimenpiteitä, kun niitä itse tahdot.

Saatat myös haluta käyttää myyjänä enemmän aikaa asiakkaiden kanssa, mutta työsuhteessa sitä ei mahdollisteta. Yrittäjänä voit käyttää jokaisen asiakkaan kanssa myyntiin niin paljon tunteja, kuin itse haluat. Työsuhteessa sitä ei välttämättä katsota hyvällä, jos vietät liikaa aikaa tiettyjen asiakkuuksien parissa.

Mahdollisuus laajentua

Yrittäjyys mahdollistaa sen, että sinulla on mahdollisuus laajentua sekä kasvattaa omaa liiketoimintaa. Työsuhteessa kasvumahdollisuudet saattavat olla rajoitteellisia. Omaan yritykseesi voisit esimerkiksi palkata itsellesi apukäsiä, kun työsuhteeseen et ole usein itse vastuussa tästä.

Voit ottaa lukuisia toimeksiantoja eri yrityksiltä ja toteuttaa myyntiä monelle eri toimeksiantajalle yhdellä kertaa. Jos uskot omaan tekemiseen ja siihen, että saat monta yksittäistä toimeksiantoa toimimaan, silloin se kannattaa.

Henkilökohtaiset syyt

Kaikki ihmiset ovat erilaisia ja myynti voi olla haastavaa työsuhteessa rajallisten resurssien vuoksi. Yrittäjäksi ryhtyminen tuo monille tyytyväisyyden tunnetta itsenäisyydestä sekä omasta päätöksenteko-oikeudesta.

Perheenlisäys on saattanut vauhdittaa myös yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjyys tuo mukanaan vapautta, joka mahdollistaa enemmän perheen kanssa vietettyä aikaa sekä mahdollisuutta jaksottaa oman työn tekemistä paremmin.

Myynti on yrittäjän tärkein taito.

Yrittäjäksi ryhtyminen - Starttiraha voi tuoda helpotusta

Starttiraha on TE-palvelun myöntämä rahallinen tuki, joka helpottaa uutta yritystoimintaa sekä työllistymistä. Sen ajatuksena on turvata yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, kun yritystoimintaa käynnistetään ja vakiinnutetaan.

Starttirahaa voidaan hakea esimerkiksi työttömänä, opiskelijana tai siirtyessä palkkatyöstä yrittäjäksi. Starttiraha pitää kuitenkin hakea ennen yrityksen perustamista, eikä sitä voida myöntää jälkikäteen. Tukea myönnetään usein yhdessä tai kahdessa kuuden kuukauden jaksossa. Tukea myönnetään 37,21 euroa päivältä eli sitä voi saada yhteensä noin 700 euroa kuukaudessa.

Starttirahaa kannattaa siis ehdottomasti hyödyttää yrittäjäksi lähtiessä. Starttiraha mahdollistaa tukea yrittäjäksi ryhtymisessä ja myyntitoimintojen alkuvaiheen kehittämisessä.